Фирмен кредит с ипотека

Информация за кредита

ОРЕНДА ФИНАНС Ви предоставя изгодно ипотечно кредитиране. Ще ви предложим облекчени условия, гратисен период, безлихвен период и гъвкав погасителен план.

Разширете Вашия бизнес. Осигурете си ресурс още днес!

Предназначение:

Инвестиционна цел.

Да се покрият други нужди от оборотни средства и други.

Закупуване или ремонтиране на офис и жилище.

Рефинансиране на всичките си кредитни задължения, като се обединят в една месечна вноска.

Преимущества:

Възможност за гратисен период за главницата.

Без такса кандидатстване.

Без такса за предсрочно погасяване.

Възможност за индивидуален и гъвкав погасителен план.

Кандидатствайте сега

Напред

Условия

  • Кредит от 5 000лв. до 500 000лв.
  • Месечна лихва: от 1% до 3%
  • Обезпечение: Недвижимо имущество
  • Одобрение: до 3 работни дни

Погасителен план

  • Анюитетни вноски (лихвата намалява във времето): Погасителен план с равна месечна вноска, подходяща за бюджета Ви
  • Само лихва (за краткосрочни кредити): Вноските по кредита съдържат само лихва. Главницата се погасява с последната вноска.
  • Кредитна линия (Теглене и връщане според нуждите): Гъвкав план, подходящ за цикличен или сезонен бизнес. Лихва се начислява само върху изтеглената сума.